Mikołajki 2020 – zgłoszenia

W celu zweryfikowania listy dzieci naszego sołectwa, które będą zainteresowane udziałem w corocznej imprezie Mikołajkowej organizowanej przez Sołtysa i Radę Sołecką zwracamy się do rodziców dzieci w wieku 1-10 lat (rocznikowo) o kontakt w celu zgłoszenia swoich pociech do udziału w/w zabawie. Dzieciaki które spełniają powyższe kryterium – max 10 lat – należy zgłosić do Sołtysa lub Rady Sołeckiej do 27 września 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać:

Podatek od gruntu i opłata za śmieci

Opłatę za śmieci (sierpień) oraz III ratę podatku można dokonać na Świetlicy Wiejskiej według poniższego harmonogramu.

 • 12 wrzesień 2020 (sobota) godz. 10:00-12:00
 • 14 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
 • 15 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00

Zebranie wiejskie 2020

W dniu 22 sierpnia (sobota) 2020 r. o godzinie 15:30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

UWAGA – wejście na salę obrad tylko w maseczkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2021
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2021
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zakończenie zebrania

Wyjazd z Niegoszowic – już otwarty

Wyjazd z Niegoszowic na drogę krajową nr 79 został już otwarty. Przebudowa skrzyżowania znacznie poprawiła widoczność podczas włączania się do ruchu, podjazd nie jest już tak stromy jak to miało miejsce wcześniej. Nowe skrzyżowanie umożliwia wyjazd w kierunku Zabierzowa i Krzeszowic.

Przystanek PKP w Niegoszowicach

Być może już nie długo w Niegoszowicach będziemy mogli zrobić podobne zdjęcie. Nasza wioska została zakwalifikowana do rządowego programu walki z wykluczeniem komunikacyjnym i budowy 200 przystanków PKP w całej Polsce w latach 2020-2025. W ramach tego programu mają powstać dwa nowe przystanki na linii kolejowej E30 w miejscowości Niegoszowice i Pisary.

Przebudowa skrzyżowania z drogą krajową

Ruszyły długo wyczekiwane prace związane z przebudową skrzyżowania na Sowiarce. Prace mają być zakończone do końca maja br. Przebudowa skrzyżowania ma poprawić bezpieczeństwo wyjazdu z Niegoszowic na drogę krajową nr 79. Wyjazd będzie zarówno w stronę Krakowa jak i Katowic.