Dzień Kobiet z kabaretem „AA”

8 marca

godz. 18:00

Świetlica Niegoszowice

Sołtys i Rada Sołecka oraz Gminna Biblioteka w Zabierzowie zapraszają na spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Wystąpi kabaret „AA” w przedstawieniu KOBIETA POTRAFI

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej ze zjazdem na Niegoszowice.

Wojewoda Małopolski wydał decyzję dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zezwalającą na realizację rozbudowy drogi krajowej nr 79, polegającą na budowie skrzyżowania tej drogi z projektowaną drogą gminną nr 601652K w Kochanowie (zjazd na Niegoszowice) wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia. Generalna Dyrekcja Dróg rozpoczęła przebudowę tego skrzyżowania ponad dwa lata temu, jednak inwestycja nie została zakończona, ponieważ potrzebna była decyzja administracyjna, której elementem był podział nieruchomości i jej wykup. GDDKiA planuje rozpocząć prace około połowy marca i zakończyć 30 maja 2020. Budowę dojazdu z Niegoszowic do drogi krajowej umożliwi kierowcom wyjazd zarówno w stronę Krakowa jak i Krzeszowic.

Opłata za śmieci i podatek

Opłatę za śmieci (styczeń i luty) oraz I ratę podatku można dokonać na Świetlicy Wiejskiej według poniższego harmonogramu. Dodatkowo w marcu można dokonać dobrowolnej wpłaty na kwiaty do Bożego Grobu.

  • 13 luty 2020 (czwartek) godz. 16:00-18:00 (śmieci styczeń)
  • 14 luty 2020 (piątek) godz. 16:00-18:00 (śmieci styczeń)
  • 15 luty 2020 (sobota) godz. 10:00-12:00 (śmieci styczeń)
  • 12 marzec 2020 (czwartek) godz. 16:00-19:00 (śmieci luty, I rata podatku)
  • 13 marzec 2020 (piątek) godz. 16:00-19:00 (śmieci luty, I rata podatku)
  • 14 marzec 2020 (sobota) godz. 10:00-12:00 (śmieci luty, I rata podatku)
  • 15 marzec 2020 (niedziela) godz. 16:00-18:00 (śmieci luty, I rata podatku)
  • w marcu można również dokonać dobrowolnej wpłaty na kwiaty do Bożego Grobu

Przypominamy również, że od nowego roku obowiązuje nowa wyższa stawka za śmieci – 23,00 zł za osobę przy segregowaniu śmieci. Opłatę za śmieci można również dokonać przelewem na wskazany rachunek który każdy otrzyma wraz z zawiadomieniem o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

Wzrost stawki za odpady komunalne

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia, że Rada Gminy Zabierzów w dniu 30 października 2019 roku podjęła uchwałę Nr XII/132/2019 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 7705) zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku:

  1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 23,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 46,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wprowadzenie nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca.

Wielki Kiermasz Zabawek – akcja charytatywna dla Kacpra.

W dniach 18-21 listopada w Szkole w Rudawie odbędzie się wielka akcja charytatywna dla chorego Kacperka. Do 15 listopada można przynosić nowe i używane (ale nie zniszczone) rzeczy które chcemy przekazać na aukcję. Wszystkie rzeczy można pozostawić u Doradcy Zawodowego (szkoła parter) oraz biblioteki szkolnej.

Cały dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie Kacpra Ryło z Zabierzowa. Chłopiec potrzebuje kosztownego leczenia w Stanach Zjednoczonych. Rodzice mają tylko rok na zebranie potrzebnej kwoty – 8 000 000 zł.

Przerwa w dostawie prądu

W dniu 13 listopada (środa) 2019 r. w godzinach 8:00-11:00 będą prowadzone prace serwisowe poprzez firmę TAURON na instalacji elektrycznej, a tym samym nastąpi przerwa w dostawie prądu na całej ul. Ogrodowej, Lipowej i Widokowej w Niegoszowicach.