Do pobrania

Protokoły z zebrań wiejskich do pobrania w formacie PDF.

Na podstawie statutu Sołectwa Niegoszowice (zał. nr 13 do uchwały nr VII/40/07/ z dnia 3 kwietnia 2007) Sołtys Wsi Niegoszowice zwołuje zebrania wiejskie przynajmniej raz w roku. Protokóły z zebrań wraz z podziałem funduszu sołeckiego przedstawione są poniżej.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) protokoły z zebranie nie będą dostępne do momentu opracowania protokołu zgodnego z RODO.

Protokół z zebrania Wiejskiego 20.09.2017

Protokół z zebrania Wiejskiego 27.04.2017

Protokół z zebrania Wiejskiego 21.09.2016

Protokół z zebrania Wiejskiego 10.03.2016

Protokół z zebrania Wiejskiego 26.08.2015

Protokół z zebrania Wiejskiego 17.09.2014

Protokół z zebrania Wiejskiego 20.05.2014

 

Pozostałe materiały do pobrania:

Uchwała Nr XXVIII/161/04 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice

Statut Sołectwa Niegoszowice