Zebranie wiejskie 08/2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 29 sierpnia (wtorek) 2023 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

W przypadku braku statutowej ilości Mieszkańców umożliwiającej przeprowadzenie obrad w pierwszym terminie, prawomocne zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania,
  • Wybór sekretarza zebrania,
  • Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  • Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  • Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2024
  • Propozycja listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2024
  • Wolne wnioski i zapytania
  • Zakończenie zebrania