Zgłoszenia na Mikołajki 2023

Mikołajki tuż tuż zatem zwracamy się z prośbą do rodziców Sołectwa Niegoszowice zainteresowanych udziałem swoich pociech w tegorocznych Mikołajkach organizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką aby zgłosili udział dzieci w wieku od 1 do 10 lat (liczymy rocznik) do 10 października 2023 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email sołectwa: rs@niegoszowice.pl

Telefonicznie do Sołtysa +48698483925,

Osobiście do Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej,

Rodzice którzy zgłosili swoje dzieci do udziału we wcześniejszych edycjach a kwalifikują się jeszcze wiekowo do Mikołajek 2023 nie muszą ponownie dokonywać zgłoszenia.