Sowiarka oficjalnie w Niegoszowicach

Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23.02.2018 podjęto uchwałę dotyczącą reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów. Zmieniono granice tych sołectw zgodnie z wolą mieszkańców, odłączając z sołectwa Kochanów i przyłączając do Niegoszowic grupę działek w rejonie zwanym Sowiarką.

1% dla Michała

Nie rozliczyłeś jeszcze PIT-a? Przekaż 1% dla Michała mieszkańca Niegoszowic cierpiącego na autyzm.

Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: KRS: 0000037904,

a w polu “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 12195 Wójtowicz Michał (to bardzo ważne aby te pieniądze trafiły właśnie do niego)

Nowe zasady segregacji odpadów – jeszcze nie teraz

W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (czego przyczyną były wysokie ceny ofertowe Wykonawców), w KWIETNIU 2018 roku odpady należy segregować na dotychczasowych zasadach.

Nowe zasady segregacji odpadów będą obowiązywały w terminie późniejszym (po rozstrzygnięciu kolejnych postępowań przetargowych i zawarciu umów z Wykonawcami). Segregacja według nowych zasad będzie obowiązywała od momenty gdy otrzymamy nowe kolorowe worki według podziału:

worek niebieski – papier, tektura

worek zielony – szkło

worek żółty – metal, plastik, tworzywa sztuczne

worek brązowy – biodegradowalne (trawa, liście itp)

Dotychczasowy kubeł kolor dowolny – pozostałe odpady.