Wielkiegabaryty – odbiór śmieci

W dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) będą odbierane śmieci wielkogabarytowe w miejscowości Niegoszowice. Odbierane będzie wszystko to co nie mieści się w normalnych pojemnikach oraz to czego nie można wrzucać do normalnych pojemników (np. opony, szyby, meble, gruz itp. ). Odpady należy wystawić przed ogrodzenie lub inne miejsce dostępne dla firmy dobierającej odpady.

Zebranie Wiejskie

W dniu 23 maja (środa) 2018 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie.

Podatek i opłata za śmieci

W świetlicy wiejskiej (dawna szkoła) Sołtys będzie pobierał opłatę na podatek od gruntów oraz opłata za wywóz odpadów (druga rata). 

 

 

Sołtys będzie urzędował w dniach:

12.05.2018 (Sobota) w godz. 11:00 – 13:00

14.05.2018 (Poniedziałek) w godz. 16:00 – 19:00

15.05.2018 (Wtorek) w godz. 16:00 – 19:00