Zebranie Wiejskie – 21/08/2019 – Świetlica Wiejska

W dniu 21 sierpnia (środa) 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2020
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zakończenie zebrania

Prace serwisowe przerwa – w dostawie energii elektrycznej

W dni 21 sierpnia 2019 r. będą prowadzone prace serwisowe przez firmę TAURON na stacji 4741 Niegoszowice II Szkoła – oznacza to, że będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8:00-13:00.

Brak prądu będzie dotyczył mieszkańców przy ulicach:

 • Rostworowskich
 • Rudki
 • Słoneczna
 • Akacjowa
 • Jana Kowalika
 • Skrzyżowanie Lipowej z Ogrodową