Nowy przejazd kolejowy – wiadukt

PKP PLK planuje przebudowę przejazdu kolejowego w Niegoszowicach w ramach projektu likwidacji przejazdów kolejowych w poziomie szyn na odcinku Trzebinia >> Kraków. W związku z tą inwestycją PKP przedstawiło w Urzędzie Gminy wstępny projekt budowy nowego przejazdy kolejowego w postaci wiaduktu nad torami. Projekt przewiduje między innymi likwidację obecnego przejazdu kolejowego łączącego ul. Jana Kowalika z ul. Spacerową a tym samy likwidację ruchu pieszego i samochodowego. Stanowisko Gminy w tej sprawie jest negatywne ponieważ przedstawiony przez PKP projekt zakłada, że osoby mieszkające np. przy obecnym przejeździe kolejowym aby przedostać się na drugą stronę torów musieli by pokonać odcinek ok 1 km. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Sołecka wraz z Sołtysem zbierają podpisy popierające stanowisko Gminy aby wymóc na inwestorze zmianę koncepcji i udrożnić ruch pieszy wzdłuż ul. Kowalika i Spacerowej.

Potrzebna Pomoc

Szanowni Państwo,
Sołtys Niegoszowic wraz z Radą Sołecką rozpoczynają zbiórkę pieniędzy, odzieży oraz środków potrzebnych w gospodarstwie domowym. Wsparcie ma na celu pomóc mieszkańce naszej miejscowości, która aktualnie ma trudną sytuację finansową. Samodzielnie prowadzi dom oraz wychowuje 2,5 rocznego synka.  

Szczegóły zbiórki:

  • odzież/obuwie dla 2,5 letniego chłopca (może być większa)
  • zabawki, książki
  • środki chemiczne do prania odzieży dziecięcej
  • chemia gospodarcza
  • żywność typu olej, mąka, ryż, makaron czyli produkty długoterminowe
  • datki pieniężne

Osoby chętne do pomocy prosimy o przekazywanie datków lub darów do sołtysa naszej miejscowości. Gromadzone będą w budynku „szkoły” w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 698483952 (w celu otwarcia szkoły i odbioru, termin dowolny, zawsze ktoś będzie dostępny). Zbiórkę tą uruchamiamy do dnia 30 października br. Z uwagi na panującą pandemię prosimy o przekazywanie datków pieniężnych w zamkniętych kopertach a dary w zamkniętych workach foliowych lub kartonach. Zebrane pieniążki po konsultacji z pielęgniarką środowiskową zostaną przeznaczone głównie na zakup środków medycznych dla dziecka.

W razie pytań odnośnie zbiórki proszę dzwonić na podany wyżej numer tel. lub pisać do członka Rady Sołeckiej Justyny Moląg przez Messenger (facebook) lub mail: just.tokarska@gmail.com

Z góry dziękujemy za zaangażowanie, prosimy o przekazywanie tej informacji najbliższym sąsiadom/ znajomym.