Kontakty

Sołtys i Rada Sołecka

email: rs@niegoszowice.pl
tel. 698 483 925 (Sołtys)
godz. urzędowania Sołtysa: Wtorek – 15:00-17:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Antoniny Domańskiej 24
32-064 Rudawa
tel. (012) 283-80-91

Urząd Gminy Zabierzów
ul. Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. (12) 285-21-16
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl
www: www.zabierzow.org.pl

Komisariat Policji w Zabierzowie
ul. Sportowa 1
32-080 Zabierzów
tel. (12) 285-03-50

Administrator strony www

gkk@mastertel.com.pl