Internet światłowodowy w Niegoszowicach

Firma Cybernet WMW z Zabierzowa będzie rozbudowywała swoją sieć światłowodową w ramach projektu Jurajska Sieć Światłowodowa o nasze Niegoszowice. W związku z projektem na ulicach Niegoszowic będzie można spotkać pracowników firmy Cybernet lub ich podwykonawców którzy będą wykonywali prace związane z wybudowaniem „szkieletu” sieci FTTH w technologii napowietrznej w oparciu o słupy energetyczne Tauron oraz oświetleniowe. Rozwój sieci światłowodowej daje niemal nieograniczony dostęp do usług transmisji danych, łączności telekomunikacyjnej czy telewizji cyfrowej. Część słupów energetycznych znajduje się na prywatnych posesjach stąd apel do mieszkańców aby nie utrudniać prac przy budowie sieci światłowodowej – firmy wykonujące instalacje w większości przypadków nie będą musiały wchodzić na prywatne posesje bo prace wykonają z drogi. Szczegółowych informacji na temat inwestycji udziela biuro firmy Cybernet WMW w Zabierzowie https://cybernetwmw.pl

Zebranie wiejskie 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na coroczne zebranie wiejskie które odbędzie się 13 września (wtorek) 2022 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszy sołeckich na rok 2023,
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023
 9. Przejazd kolejowy – dyskusja,
 10. Wolne wnioski i zapytania,
 11. Zakończenie zebrania

Mikołajki 2022

Mikołajki tuż tuż zatem zwracamy się z prośbą do rodziców Sołectwa Niegoszowice zainteresowanych udziałem swoich pociech w tegorocznych Mikołajkach organizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką aby zgłosili udział dzieci w wieku od 1 do 10 lat (liczymy rocznik) do 30 września 2022 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email sołectwa: rs@niegoszowice.pl lub bezpośrednio do Sołtysa (osobiście lub telefonicznie). Rodzice którzy zgłosili swoje dzieci do udziału we wcześniejszych edycjach a kwalifikują się jeszcze wiekowo do Mikołajek 2022 nie muszą ponownie dokonywać zgłoszenia.

Nowy przejazd kolejowy

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie dogi w Niegoszowicach ma zastąpić istniejący przejazd kolejowy przy ul. Jana Kowalika/Spacerowej z międzynarodową trasą kolejową E30 łączącą Małopolskę ze Śląskiem. Bezkolizyjne skrzyżowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowo-kolejowym oraz usprawnić przejazd pociągów. Inwestycja bez wątpienia usprawni komunikację drogową z uwagi na to że wyeliminuje czas oczekiwania przed rogatkami a przejazd nad linią kolejową i pociągami osiągającymi prędkość do 160km/h (do takich prędkości przygotowana jest wyremontowana trasa E30) znacznie poprawi bezpieczeństwo.

Sołtys wraz z Radą Sołecką proszą o aktywny udział w przygotowaniu stanowiska miejscowości w wyżej wymienionym temacie. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na fakt że środki finansowe przyznane na ten cel (współfinansowanie z budżetu UE) zostały przeznaczone tylko na rozwiązanie projektowe zamieszczone poniżej.

Zablokowanie inwestycji w przedstawionym wariancie:

 • nie daje możliwości wprowadzenia innych rozwiązań.
 • pozostawi Niegoszowice bez środków na wybudowanie bezpiecznego przejazdu kolejowego
 • może skutkować całkowitym zamknięciem przejazdu kolejowego z uwagi na intensywność ruchu kolejowego z dużą prędkością przejazdu pociągów pasażerskich do 160km/h i towarowych do 120km/h.
 • istniejący przejazd kolejowy przy zwiększonym ruchu kolejowym i prędkościach pociągów dochodzących do 160km/h będzie skutkował wcześniejszym zamknięciem rogatek na dłuższy czas. Średnio rogatki będą zamknięte przez 30 min na każdą godzinę.
 • pozostawienie istniejącego przejazdy w obecnej formie wyklucza Niegoszowice z otrzymania linii MPK

Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować do 1 września 2022 na adres emali sołectwa rs@niegoszowice.pl lub pisemnie do Sołtysa ul. Rostworowskich 6 (można wrzucić do skrzynki lub przekazać osobiście). Wszystkie uwagi i sugestie nie będą upubliczniane posłużą jedynie do wypracowania stanowiska mieszkańców Niegoszowic w sprawie planowanej inwestycji.

We wrześniu br. planowane jest zebranie wiejskie na którym zostanie poruszony temat przejazdu kolejowego, zachęcamy do aktywnego udziału w zebraniu z zachowaniem zasad „sztuki dyskusji” a kilka z nich poniżej.

 • Słuchaj innych. Wtedy inni też będą słuchać ciebie.
 • Nigdy nie przekrzykuj innych dyskutantów i nie wchodź im w słowo.
 • Nie daj ponieść się emocjom.
 • Mów na temat. Zbyt szerokie dygresje i zmiany tematu nie tylko zaciemniają twoją przewodnią myśl. Na dodatek mogą wywołać w innych rozmówcach zniecierpliwienie.
 • Nie próbuj obalać zdania swojego rozmówcy poprzez wytykanie jego wad. Krytykuj argumenty, a nie osoby.
 • Szanuj poglądy innych.

Opis zadania wg projektu – Pisary, Niegoszowice – LK133

Nowa miejscówka rozrywkowo-wypoczynkowa

Na terenie ogrodu dawnej szkoły obecnie świetlicy przy ul. Rostworowskich powstaje strefa rekreacyjno-wypoczynkowa w której znajdą się urządzenia do zabawy dla najmłodszych, strefa siłowni zewnętrznej, strefa ławeczek i relaksu. Prace już się rozpoczęły, pierwsza łopata została już wbita a więc z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy.

Petycja w sprawie przejazdu kolejowego

Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szanowni Państwo

Na przestrzeni ostatnich dni, niektórym z Państwa został przedstawiony projekt petycji dotyczącej projektu budowy nowego przejazdy kolejowego, w którym jako Wnioskodawca występował Sołtys. Tekst petycji został opracowany bez konsultacji z Sołtysem oraz Radą Sołecką. W związku z powyższym, informujemy że przedstawiana petycja nie została zaakceptowana przez Sołtysa i Radę Sołecką. Podane w niej zapisy o żądaniu odstąpienia od planowanej inwestycji są pochopne i skutkują odebraniem środków finansowych na stworzenie w naszej miejscowości drożnego przejazdu nad/pod koleją. Sołtys oraz Rada opiniują pozytywnie wszystkie propozycje przebudowy/budowy, mając na uwadze system dofinansowania tego typu zadań. Na moment obecny kluczowym jest otrzymanie odpowiedzi na wnioski złożone do PKP podczas ostatniego spotkania. Na podstawie udzielonej ze strony PKP odpowiedzi zostaną podjęte kolejne kroki w tej sprawie.

Sołtys i Rada Sołecka