Karta identyfikacyjna do PSZOK

Rozpoczęto wydawanie kart identyfikacyjnych dla mieszkańców Gminy Zabierzów dzięki którym będzie można oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki. Dzięki karcie – fizycznej lub wirtualnie w aplikacji ecoHarmonogram będziecie Państwo mogli sprawdzić historię oddań, ilość przysługujących limitów oraz koszty dot. odbieranych odpadów. Karty możecie Państwo odebrać w swojej miejscowości w wyznaczonych godzinach. Informację o terminie, miejscu i godzinie odbioru karty znajdziecie Państwo poniżej.

23.01 Niegoszowice (świetlica) 18.30-20.00

Karty wydawane będą właścicielom posesji, na podstawie dowodu osobistego. Osoby trzecie mogą odebrać karty na podstawie pisemnego upoważnienia przez właściciela posesji. W przypadku braku możliwości odbioru karty w podanym terminie możecie Państwo zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, w pokoju -1.1. (Zespół ds. Wymiaru i Rozliczania Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi) i odebrać swoją kartę. Narzędzie to jest w pełni kompatybilne z aplikacją EcoHarmonogram.

Więcej szczegółów na stronie Gminy Zabierzów

Mikołajki 2022

Prezenty Mikołajowe dostarczone zarówno do najmłodszych jak i do Seniorów. Dla najmłodszych bony zakupowe do SMYK-a, natomiast w paczkach dla Seniorów znalazły się smakołyki. Łącznie rozdano 51 bonów dla dzieciaków i 20 paczek dla seniorów.

Awaria sieci wodociągowej Niegoszowice

Info z aktualności PUK ZABIERZÓW

Data: 28.11.2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. informuje o wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Niegoszowice (28/11/2022)

Braki w dostawie wody mogą wystąpić w rejonie ul. Ogrodowej.

Pracownicy PUK Zabierzów pracują nad przywróceniem zasilania w wodę rejonów objętych wyłączeniem. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 18.00.

Przepraszamy za kłopoty w dostawie wody.

Zebranie wiejskie z udziałem WMW Cybernet

Najbliższe zebranie wiejskie które odbędzie się w dniu 13 listopada (Niedziela) o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej (dawna Szkoła) odbędzie się m.in. z udziałem przedstawicieli firmy CYBERNET WMW Sp. z o.o. z Zabierzowa, która w ramach rozbudowy inwestycji celu publicznego realizowanego pod nazwą Jurajska Sieć Światłowodowa instaluje sieć światłowodową na terenie Niegoszowic. Będzie to znakomita okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z dostępem mieszkańców naszej miejscowości do sieci światłowodowej, a co za tym idzie do szerokopasmowych łącz internetowych, telewizji kablowej i telefonii stacjonarnej w technologii Voip.

Zebranie wiejskie 2022 v2

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 13 listopada (niedziela) 2022 r. o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Wybór sekretarza zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego,
  8. Wolne wnioski i zapytania,
  9. Zakończenie zebrania