Do pobrania

Protokoły z zebrań wiejskich do pobrania w formacie PDF.

Na podstawie statutu Sołectwa Niegoszowice (zał. nr 13 do uchwały nr VII/40/07/ z dnia 3 kwietnia 2007) Sołtys Wsi Niegoszowice zwołuje zebrania wiejskie przynajmniej raz w roku. Protokoły z zebrań wraz z podziałem funduszu sołeckiego przedstawione są poniżej.

Protokół z zebrania Wiejskiego 29.08.2023

Protokół z zebrania Wiejskiego 19.04.2023

Protokół z zebrania Wiejskiego 13.11.2022

Protokół z zebrania Wiejskiego 13.09.2022

Protokół z zebrania Wiejskiego 22.08.2020

Pozostałe materiały do pobrania:

Uchwała Nr XXVIII/161/04 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXX/322/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Niegoszowice

Statut Sołectwa Niegoszowice