Zebranie wiejskie 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 19 kwietnia (środa) 2023 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

W przypadku braku statutowej ilości Mieszkańców umożliwiającej przeprowadzenie obrad w pierwszym terminie, prawomocne zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej OSP Niegoszowice w związku z działaniami podjętymi przez Urząd Gminy Zabierzów
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska mieszkańców w przedmiocie potrzeby i zasadności funkcjonowania OSP Niegoszowice w Sołectwie
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zakończenie zebrania

Mobilne „płuca” w Niegoszowicach

Mobilne „płuca” zawitały do Niegoszowice – w dniu 3 marca 2023 przyjechały na parking przed Świetlicą Wiejską na razie idealnie białe, płuca. Instalacja w sezonie grzewczym ma za zadanie „oddychać” powietrzem w miejscu, w którym stoi i bardzo obrazowo pokazać jego jakość, a mieszkańcy mogą zobaczyć co także trafia do ich płuc. Płuca będą stały przez dwa tygodnie i czas pokaże jak mocno będą zanieczyszczone po tym okresie. Wcześniej płuca stały w Brzeziu, Brzezince i w Rudawie. W każdej lokalizacji powietrze im nie służyło – po dwóch tygodniach były bardzo brudne, szczególnie Rudawa dała im się we znaki. Co będzie w Niegoszowicach – czas pokarze.

Akcja jest zorganizowana przez Zabierzowski Alarm Smogowy. Więcej na temat programu czyste powietrze i dotacji związanych z wymianą kotła można uzyskać na stronie  https://czystepowietrze.gov.pl/ lub dzwoniąc do UG Zabierzów – wszelkich informacji udzielają eko-doradcy pod numerami tel. 12 283 07 61, 12 283 07 64.

Karta identyfikacyjna do PSZOK

Rozpoczęto wydawanie kart identyfikacyjnych dla mieszkańców Gminy Zabierzów dzięki którym będzie można oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki. Dzięki karcie – fizycznej lub wirtualnie w aplikacji ecoHarmonogram będziecie Państwo mogli sprawdzić historię oddań, ilość przysługujących limitów oraz koszty dot. odbieranych odpadów. Karty możecie Państwo odebrać w swojej miejscowości w wyznaczonych godzinach. Informację o terminie, miejscu i godzinie odbioru karty znajdziecie Państwo poniżej.

23.01 Niegoszowice (świetlica) 18.30-20.00

Karty wydawane będą właścicielom posesji, na podstawie dowodu osobistego. Osoby trzecie mogą odebrać karty na podstawie pisemnego upoważnienia przez właściciela posesji. W przypadku braku możliwości odbioru karty w podanym terminie możecie Państwo zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, w pokoju -1.1. (Zespół ds. Wymiaru i Rozliczania Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi) i odebrać swoją kartę. Narzędzie to jest w pełni kompatybilne z aplikacją EcoHarmonogram.

Więcej szczegółów na stronie Gminy Zabierzów

Mikołajki 2022

Prezenty Mikołajowe dostarczone zarówno do najmłodszych jak i do Seniorów. Dla najmłodszych bony zakupowe do SMYK-a, natomiast w paczkach dla Seniorów znalazły się smakołyki. Łącznie rozdano 51 bonów dla dzieciaków i 20 paczek dla seniorów.