Podatek od gruntu i opłata za śmieci

Opłatę za śmieci oraz IV ratę podatku można dokonać na Świetlicy Wiejskiej według poniższego harmonogramu.

 • 13 listopada 2020 (piątek) godz. 16:00-18:00
 • 16 listopada 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00

Nowy przejazd kolejowy – wiadukt

PKP PLK planuje przebudowę przejazdu kolejowego w Niegoszowicach w ramach projektu likwidacji przejazdów kolejowych w poziomie szyn na odcinku Trzebinia >> Kraków. W związku z tą inwestycją PKP przedstawiło w Urzędzie Gminy wstępny projekt budowy nowego przejazdy kolejowego w postaci wiaduktu nad torami. Projekt przewiduje między innymi likwidację obecnego przejazdu kolejowego łączącego ul. Jana Kowalika z ul. Spacerową a tym samy likwidację ruchu pieszego i samochodowego. Stanowisko Gminy w tej sprawie jest negatywne ponieważ przedstawiony przez PKP projekt zakłada, że osoby mieszkające np. przy obecnym przejeździe kolejowym aby przedostać się na drugą stronę torów musieli by pokonać odcinek ok 1 km. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Sołecka wraz z Sołtysem zbierają podpisy popierające stanowisko Gminy aby wymóc na inwestorze zmianę koncepcji i udrożnić ruch pieszy wzdłuż ul. Kowalika i Spacerowej.

Potrzebna Pomoc

Szanowni Państwo,
Sołtys Niegoszowic wraz z Radą Sołecką rozpoczynają zbiórkę pieniędzy, odzieży oraz środków potrzebnych w gospodarstwie domowym. Wsparcie ma na celu pomóc mieszkańce naszej miejscowości, która aktualnie ma trudną sytuację finansową. Samodzielnie prowadzi dom oraz wychowuje 2,5 rocznego synka.  

Szczegóły zbiórki:

 • odzież/obuwie dla 2,5 letniego chłopca (może być większa)
 • zabawki, książki
 • środki chemiczne do prania odzieży dziecięcej
 • chemia gospodarcza
 • żywność typu olej, mąka, ryż, makaron czyli produkty długoterminowe
 • datki pieniężne

Osoby chętne do pomocy prosimy o przekazywanie datków lub darów do sołtysa naszej miejscowości. Gromadzone będą w budynku „szkoły” w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 698483952 (w celu otwarcia szkoły i odbioru, termin dowolny, zawsze ktoś będzie dostępny). Zbiórkę tą uruchamiamy do dnia 30 października br. Z uwagi na panującą pandemię prosimy o przekazywanie datków pieniężnych w zamkniętych kopertach a dary w zamkniętych workach foliowych lub kartonach. Zebrane pieniążki po konsultacji z pielęgniarką środowiskową zostaną przeznaczone głównie na zakup środków medycznych dla dziecka.

W razie pytań odnośnie zbiórki proszę dzwonić na podany wyżej numer tel. lub pisać do członka Rady Sołeckiej Justyny Moląg przez Messenger (facebook) lub mail: just.tokarska@gmail.com

Z góry dziękujemy za zaangażowanie, prosimy o przekazywanie tej informacji najbliższym sąsiadom/ znajomym.

Mikołajki 2020 – zgłoszenia

W celu zweryfikowania listy dzieci naszego sołectwa, które będą zainteresowane udziałem w corocznej imprezie Mikołajkowej organizowanej przez Sołtysa i Radę Sołecką zwracamy się do rodziców dzieci w wieku 1-10 lat (rocznikowo) o kontakt w celu zgłoszenia swoich pociech do udziału w/w zabawie. Dzieciaki które spełniają powyższe kryterium – max 10 lat – należy zgłosić do Sołtysa lub Rady Sołeckiej do 27 września 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać:

Podatek od gruntu i opłata za śmieci

Opłatę za śmieci (sierpień) oraz III ratę podatku można dokonać na Świetlicy Wiejskiej według poniższego harmonogramu.

 • 12 wrzesień 2020 (sobota) godz. 10:00-12:00
 • 14 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
 • 15 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00

Zebranie wiejskie 2020

W dniu 22 sierpnia (sobota) 2020 r. o godzinie 15:30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

UWAGA – wejście na salę obrad tylko w maseczkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2021
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2021
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zakończenie zebrania