Nowy przejazd kolejowy – wiadukt

PKP PLK planuje przebudowę przejazdu kolejowego w Niegoszowicach w ramach projektu likwidacji przejazdów kolejowych w poziomie szyn na odcinku Trzebinia >> Kraków. W związku z tą inwestycją PKP przedstawiło w Urzędzie Gminy wstępny projekt budowy nowego przejazdy kolejowego w postaci wiaduktu nad torami. Projekt przewiduje między innymi likwidację obecnego przejazdu kolejowego łączącego ul. Jana Kowalika z ul. Spacerową a tym samy likwidację ruchu pieszego i samochodowego. Stanowisko Gminy w tej sprawie jest negatywne ponieważ przedstawiony przez PKP projekt zakłada, że osoby mieszkające np. przy obecnym przejeździe kolejowym aby przedostać się na drugą stronę torów musieli by pokonać odcinek ok 1 km. W związku z zaistniałą sytuacją Rada Sołecka wraz z Sołtysem zbierają podpisy popierające stanowisko Gminy aby wymóc na inwestorze zmianę koncepcji i udrożnić ruch pieszy wzdłuż ul. Kowalika i Spacerowej.

Potrzebna Pomoc

Szanowni Państwo,
Sołtys Niegoszowic wraz z Radą Sołecką rozpoczynają zbiórkę pieniędzy, odzieży oraz środków potrzebnych w gospodarstwie domowym. Wsparcie ma na celu pomóc mieszkańce naszej miejscowości, która aktualnie ma trudną sytuację finansową. Samodzielnie prowadzi dom oraz wychowuje 2,5 rocznego synka.  

Szczegóły zbiórki:

 • odzież/obuwie dla 2,5 letniego chłopca (może być większa)
 • zabawki, książki
 • środki chemiczne do prania odzieży dziecięcej
 • chemia gospodarcza
 • żywność typu olej, mąka, ryż, makaron czyli produkty długoterminowe
 • datki pieniężne

Osoby chętne do pomocy prosimy o przekazywanie datków lub darów do sołtysa naszej miejscowości. Gromadzone będą w budynku „szkoły” w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 698483952 (w celu otwarcia szkoły i odbioru, termin dowolny, zawsze ktoś będzie dostępny). Zbiórkę tą uruchamiamy do dnia 30 października br. Z uwagi na panującą pandemię prosimy o przekazywanie datków pieniężnych w zamkniętych kopertach a dary w zamkniętych workach foliowych lub kartonach. Zebrane pieniążki po konsultacji z pielęgniarką środowiskową zostaną przeznaczone głównie na zakup środków medycznych dla dziecka.

W razie pytań odnośnie zbiórki proszę dzwonić na podany wyżej numer tel. lub pisać do członka Rady Sołeckiej Justyny Moląg przez Messenger (facebook) lub mail: just.tokarska@gmail.com

Z góry dziękujemy za zaangażowanie, prosimy o przekazywanie tej informacji najbliższym sąsiadom/ znajomym.

Mikołajki 2020 – zgłoszenia

W celu zweryfikowania listy dzieci naszego sołectwa, które będą zainteresowane udziałem w corocznej imprezie Mikołajkowej organizowanej przez Sołtysa i Radę Sołecką zwracamy się do rodziców dzieci w wieku 1-10 lat (rocznikowo) o kontakt w celu zgłoszenia swoich pociech do udziału w/w zabawie. Dzieciaki które spełniają powyższe kryterium – max 10 lat – należy zgłosić do Sołtysa lub Rady Sołeckiej do 27 września 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać:

Podatek od gruntu i opłata za śmieci

Opłatę za śmieci (sierpień) oraz III ratę podatku można dokonać na Świetlicy Wiejskiej według poniższego harmonogramu.

 • 12 wrzesień 2020 (sobota) godz. 10:00-12:00
 • 14 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
 • 15 wrzesień 2020 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00

Zebranie wiejskie 2020

W dniu 22 sierpnia (sobota) 2020 r. o godzinie 15:30 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

UWAGA – wejście na salę obrad tylko w maseczkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2021
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2021
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zakończenie zebrania

Wyjazd z Niegoszowic – już otwarty

Wyjazd z Niegoszowic na drogę krajową nr 79 został już otwarty. Przebudowa skrzyżowania znacznie poprawiła widoczność podczas włączania się do ruchu, podjazd nie jest już tak stromy jak to miało miejsce wcześniej. Nowe skrzyżowanie umożliwia wyjazd w kierunku Zabierzowa i Krzeszowic.