Świetlica

Świetlica Środowiskowa w Niegoszowicach

Świetlica funkcjonuje od 1995 roku w zaadoptowanym budynku OSP, który na piętrze posiada sporą salę. Na początku działalności na wyposażeniu były dwa stoły do ping-ponga oraz kilka krzeseł i stolików, przy których można było pograć np. w karty. Sytuacja ta uległa zmianie za sprawą władz gminnych i środków pieniężnych przeznaczonych na doposażenie sali w Niegoszowicach. Obecnie świetlica posiada stół do bilarda, na którym dodatkowo można zagrać w snookera, stół do ping-ponka, piłkarzyki, dart (lotki), szachy, karty oraz wiele gier planszowych (eurobiznes, chińczyk itp). Aktualnie organizowaniem czasu dla dzieci i młodzieży zajmuje się gospodarz świetlicy, obecny sołtys Pan Edward. Dba on nie tylko o bezpieczeństwo i porządek podczas spotkań, ale również stwarza atmosferę sprzyjającą zdrowej rywalizacji w rozgrywkach ligowych.

 

Koło gospodyń wiejskich

Początki Koła Gospodyń Wiejskich w Niegoszowicach sięgają lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przewodniczyła mu wówczas Pani Stanisława Szczepańska, a Koło w ramach działalności organizowało kursy gotowania i pieczenia, a raz do roku rozprowadzały pisklęta do hodowli w gospodarstwach domowych. W miarę upływu lat działalność koła zamilkła.
Z inicjatywy sołtysa Pana Edwarda  działalność koła została reaktywowana w lipcu 2007 roku, a jego przewodniczącą została Pani Janina.
Głównym założeniem koła jest organizowanie regularnych spotkań mających na celu stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery sprzyjającej luźnym rozmowom na wszelkie tematy. Członkinie pomagają w organizacji życia na wsi organizując m.in. imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Ostatki czy Dzień Kobiet. Członkinie KGW służą pomocą przy organizacji różnych imprez kulturalnych. Oprócz działalności w sołectwie członkinie KGW chętnie uczestniczą, odnosząc sukcesy (m.in. podczas Gminnych Dożynek) w konkursach i imprezach promujących naszą gminę. W marcu 2008 w konkursie organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów „Masz Babo Placek” członkinie KGW za prezentowane wypieki zdobyły II i III miejsce.
Na miejsce spotkań została zaadoptowana jedna z sal w budynku byłej Szkoły Podstawowej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.