Plan zagospodarowania dla Niegoszowic

W dniach 16/10/2023 do 24/11/2023 w Urzędzie Gminy Zabierzów będzie wyłożony do wglądu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego między innymi dla sołectwa Niegoszowice. Zapoznanie się z załącznikami graficznymi będzie dostępne w godzinach:

Poniedziałek – 10:00-12:00

Wtorek-Piątek – 9:00-11:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 30/10/2023 w Urzędzie Gminy Zabierzów w godzinach 15:30-16:30.

Więcej szczegółów na temat wyłożenia planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www Gminy Zabierzów