Plan zagospodarowania dla Niegoszowic

W dniach 16/10/2023 do 24/11/2023 w Urzędzie Gminy Zabierzów będzie wyłożony do wglądu publicznego, plan zagospodarowania przestrzennego między innymi dla sołectwa Niegoszowice. Zapoznanie się z załącznikami graficznymi będzie dostępne w godzinach:

Poniedziałek – 10:00-12:00

Wtorek-Piątek – 9:00-11:00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 30/10/2023 w Urzędzie Gminy Zabierzów w godzinach 15:30-16:30.

Więcej szczegółów na temat wyłożenia planu zagospodarowania można uzyskać na stronie www Gminy Zabierzów

Ul. Lipowa w Niegoszowicach

W związku z przebudową skrzyżowania Niegoszowice/ Brzezinka/ Rudawa od dnia 18 września 2023 ul. Lipowa w Niegoszowicach jest ulicą ślepą co oznacza że dojedziemy nią tylko do skrzyżowania. Obecnie remontowany jest pas drogi którzy przylega do ul. Lipowej w związku z tym skręt na Brzezinkę i Rudawę jest zamknięty. Przejazd Rudawa >> Brzezinka odbywa się jednym pasem z sygnalizacją świetlną.

Zgłoszenia na Mikołajki 2023

Mikołajki tuż tuż zatem zwracamy się z prośbą do rodziców Sołectwa Niegoszowice zainteresowanych udziałem swoich pociech w tegorocznych Mikołajkach organizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką aby zgłosili udział dzieci w wieku od 1 do 10 lat (liczymy rocznik) do 10 października 2023 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email sołectwa: rs@niegoszowice.pl

Telefonicznie do Sołtysa +48698483925,

Osobiście do Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej,

Rodzice którzy zgłosili swoje dzieci do udziału we wcześniejszych edycjach a kwalifikują się jeszcze wiekowo do Mikołajek 2023 nie muszą ponownie dokonywać zgłoszenia.

Budowa chodnika bo boisku wielofunkcyjnym

Ruszyły prace związane z budową chodnika na boisku wielofunkcyjnym. Chodnik będzie od furtki przy skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Lipowej do istniejącego chodnika który otacza boisko wielofunkcyjne.

Zebranie wiejskie 08/2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 29 sierpnia (wtorek) 2023 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

W przypadku braku statutowej ilości Mieszkańców umożliwiającej przeprowadzenie obrad w pierwszym terminie, prawomocne zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie zebrania,
  • Wybór sekretarza zebrania,
  • Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  • Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  • Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  • Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2024
  • Propozycja listy zadań do realizacji z budżetu Gminy na rok 2024
  • Wolne wnioski i zapytania
  • Zakończenie zebrania