Mikołajki 2022

Prezenty Mikołajowe dostarczone zarówno do najmłodszych jak i do Seniorów. Dla najmłodszych bony zakupowe do SMYK-a, natomiast w paczkach dla Seniorów znalazły się smakołyki. Łącznie rozdano 51 bonów dla dzieciaków i 20 paczek dla seniorów.

Awaria sieci wodociągowej Niegoszowice

Info z aktualności PUK ZABIERZÓW

Data: 28.11.2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. informuje o wystąpieniu awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Niegoszowice (28/11/2022)

Braki w dostawie wody mogą wystąpić w rejonie ul. Ogrodowej.

Pracownicy PUK Zabierzów pracują nad przywróceniem zasilania w wodę rejonów objętych wyłączeniem. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 18.00.

Przepraszamy za kłopoty w dostawie wody.

Zebranie wiejskie z udziałem WMW Cybernet

Najbliższe zebranie wiejskie które odbędzie się w dniu 13 listopada (Niedziela) o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej (dawna Szkoła) odbędzie się m.in. z udziałem przedstawicieli firmy CYBERNET WMW Sp. z o.o. z Zabierzowa, która w ramach rozbudowy inwestycji celu publicznego realizowanego pod nazwą Jurajska Sieć Światłowodowa instaluje sieć światłowodową na terenie Niegoszowic. Będzie to znakomita okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z dostępem mieszkańców naszej miejscowości do sieci światłowodowej, a co za tym idzie do szerokopasmowych łącz internetowych, telewizji kablowej i telefonii stacjonarnej w technologii Voip.

Zebranie wiejskie 2022 v2

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 13 listopada (niedziela) 2022 r. o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Wybór sekretarza zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego,
  8. Wolne wnioski i zapytania,
  9. Zakończenie zebrania

Spotkanie PKP PLK – podsumowanie

25 października br. (wtorek) o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rostworowskich 23 w Niegoszowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. W trakcie spotkania zostało przedstawione nowe rozwiązanie komunikacyjne dla planowanej inwestycji związanej z budową bezpiecznego bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. W związku z licznymi głosami mieszkańców o zachowanie istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jaka Kowalika i Spacerowej (istniejący przejazd kolejowy), PKP PLK S.A. po analizie sytuacji, przedstawiło rozwiązanie pozwalające na pozostawienie istniejącego przejazdu i dostosowanie go do użytku pieszych (w tym rowerów), a dla ruchu samochodowego wybudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania umożliwiającego bezpieczną i sprawną przeprawę nad linią kolejową (wiadukt z dojazdem od ul. Ogrodowej).

Przypominamy:
Bezkolizyjne skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawnią przejazd pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja usprawni komunikacje drogową. Kierowcy bezpiecznie, bez czekania przed rogatkami, przejadą nad linią kolejową przewidziana dla pociągów jadących 160 km/h. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W pierwszej fazie wykonawcy przygotowują dokumentację. Budowa zaplanowana jest na rok 2023. Wykonawca NOWAK MOSTY Sp. z o.o. ma 24 miesiące na wykonanie zadań. Obiekty w Woli Filipowskiej, Pisarach i Niegoszowicach to kolejne bezkolizyjne skrzyżowania zwiększające bezpieczeństwo na trasie Kraków – Katowice. PLK w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” oddały do eksploatacji 10 bezkolizyjnych skrzyżowań. Korzystają z nich mieszkańcy m.in. Jaworzna, Trzebini, Krzeszowic, czy Krakowa”. PKP PLK S.A.

Przedstawiciele PKP PLK S.A. poinformowali, iż rozważono inne propozycje budowy przejazdu kolejowego, żadna z proponowanych form jest technicznie nie do wykonania i nie zostanie zrealizowana, w tym pomysł budowy „tunelu”.

Powyższa propozycja utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych (dostosowania istniejącego) stanowi uwzględnienie potrzeb mieszkańców, jakie najczęściej przedstawiali. Wybudowanie wiaduktu jest kluczowe dla całej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż przejazd przez linię kolejową w Niegoszowicach jest jednym z tylko 4 przejazdów na terenie całej gminy Zabierzów. Uruchomienie szybkiej kolei, całkowicie skomplikuje komunikację samochodową przez istniejący przejazd, stąd konieczność utworzenia nowego bezpiecznego i sprawnego przejazdu przez linię kolejową (wiadukt).

W związku z powyższym, w pierwszym tygodniu listopada przekażemy Państwu informację o kolejnych krokach, jakie będą podejmowane w przedmiotowej sprawie.