Zebranie wiejskie

W Środę 20 września 2017 r. odbędzie się zebranie wiejskie w budynku Świetlicy Wiejskiej. Początek zebrania zaplanowany jest na godzinę 17:00. Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór Sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z porzedniego zebrania,
6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2018,
8. Propozycje zadań do realizacji z budżetu Gminy Zabierzów,
9. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany granic sołectwa Niegoszowice i Kochanów,
10. Wolne wnioski i zapytania,
11. Zakończenie zebrania.

Podatek

W świetlicy wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) Sołtys będzie pobierał podatek do gruntów (trzecia rata) oraz opłatę za odbiór śmieci (trzecia rata). Dyżur Sołtysa będzie w dni:
12 września (wtorek) w godz: 16:00-19:00
13 września (środa) w godz: 16:00-19:00
14 września (czwartek) w godz: 16:00-18:00
16 września (sobota) w godz: 10:00-13:00

Nazwy ulic w Niegoszowicach

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 maja 2017 nadano nazwy ulic w Niegoszowicach. Ulice które zostały zatwierdzone to: Zielona / Widokowa / Zakątek / Lipowa / Jana Kowalika / Ogrodowa / Rostworowskich / Akacjowa / Rudki / Słoneczna / Spacerowa / Bulwarowa / Kwiatowa / Polna / Sowiarka.
Szczegółowy opis przyporządkowanych nazw można przeczytać w ustawie nr XXX/322/17 którą można pobrać ze strony www.zabierzow.org