Wyniki wyborów

Sołtys:

 1. Machlowski Edward

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Zimny Małgorzata
 2. Moląg Justyna
 3. Moń Marcin
 4. Kluska-Karolczak Grzegorz
 5. Sarnek Artur
 6. Kępa Aleksandra

Przerwa w dostawie prądu

W dniu 25 września (środa) 2019 r. w godzinach 8:00-13:00 będą prowadzone prace serwisowe poprzez firmę TAURON na instalacji elektrycznej, a tym samym nastąpi przerwa w dostawie prądu na całej ul. Ogrodowej w Niegoszowicach.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W dniu 29 września 2019 r. (niedziela) 8:00-18:00 odbędą się wybory na Sołtysów i członków Rady Sołeckiej. Wybory dobędą się na Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach przy ul. Rostworowskich 23.

Wybory na Sołtysa odbędą się tylko w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej niż jednego kandydata. Natomiast wybory do Rad Sołeckich obędą się w tych miejscowościach w których zgłoszono więcej kandydatów, niż mandatów jest do obsadzenia. Komisja wyborcza W miejscowości Niegoszowice zgłoszono:

Sołtys:

 1. Machlowski Edward

Członkowie Rady Sołeckiej:

 1. Kępa Aleksandra
 2. Zimny Małgorzata
 3. Moląg Justyna
 4. Kurdziel Anna
 5. Kluska-Karolczak Grzegorz
 6. Moń Marcin
 7. Sarnek Artur

Naprawione dziury

W związku z modernizacją linii kolejowej powstało sporo dziur w nawierzchni drogowej które były mocno uciążliwe dla mieszkańców Niegoszowic. Najbardziej ucierpiały jezdnie na ul Ogrodowej, Spacerowej i Słonecznej. Nawierzchnie te zostały naprawione. Częściowo wykonano łatanie dziur a w miejscach najbardziej zniszczonych zostały wykonane całe pasy nawierzchni asfaltowej.

Zebranie Wiejskie – 21/08/2019 – Świetlica Wiejska

W dniu 21 sierpnia (środa) 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2020
 9. Wolne wnioski i zapytania,
 10. Zakończenie zebrania

Prace serwisowe przerwa – w dostawie energii elektrycznej

W dni 21 sierpnia 2019 r. będą prowadzone prace serwisowe przez firmę TAURON na stacji 4741 Niegoszowice II Szkoła – oznacza to, że będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach 8:00-13:00.

Brak prądu będzie dotyczył mieszkańców przy ulicach:

 • Rostworowskich
 • Rudki
 • Słoneczna
 • Akacjowa
 • Jana Kowalika
 • Skrzyżowanie Lipowej z Ogrodową

Zebranie wiejskie 8/05/2019

W dniu 8 maja (środa) 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy z dla nieruchomości przyłączonej z Sołectwa Kochanów do Sołectwa Niegoszowice,
 8. Wolne wnioski i zapytania,
 9. Zakończenie zebrania