Nowe zasady segregacji odpadów – jeszcze nie teraz

W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (czego przyczyną były wysokie ceny ofertowe Wykonawców), w KWIETNIU 2018 roku odpady należy segregować na dotychczasowych zasadach.

Nowe zasady segregacji odpadów będą obowiązywały w terminie późniejszym (po rozstrzygnięciu kolejnych postępowań przetargowych i zawarciu umów z Wykonawcami). Segregacja według nowych zasad będzie obowiązywała od momenty gdy otrzymamy nowe kolorowe worki według podziału:

worek niebieski – papier, tektura

worek zielony – szkło

worek żółty – metal, plastik, tworzywa sztuczne

worek brązowy – biodegradowalne (trawa, liście itp)

Dotychczasowy kubeł kolor dowolny – pozostałe odpady.