Sowiarka oficjalnie w Niegoszowicach

Podczas Sesji Rady Gminy Zabierzów w dniu 23.02.2018 podjęto uchwałę dotyczącą reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów. Zmieniono granice tych sołectw zgodnie z wolą mieszkańców, odłączając z sołectwa Kochanów i przyłączając do Niegoszowic grupę działek w rejonie zwanym Sowiarką.