Zebranie wiejskie 8/05/2019

W dniu 8 maja (środa) 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Wybór sekretarza zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  7. Przyjęcie uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy z dla nieruchomości przyłączonej z Sołectwa Kochanów do Sołectwa Niegoszowice,
  8. Wolne wnioski i zapytania,
  9. Zakończenie zebrania