Zebranie Wiejskie – 21/08/2019 – Świetlica Wiejska

W dniu 21 sierpnia (środa) 2019 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Wybór sekretarza zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
  8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2020
  9. Wolne wnioski i zapytania,
  10. Zakończenie zebrania