Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej ze zjazdem na Niegoszowice.

Wojewoda Małopolski wydał decyzję dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zezwalającą na realizację rozbudowy drogi krajowej nr 79, polegającą na budowie skrzyżowania tej drogi z projektowaną drogą gminną nr 601652K w Kochanowie (zjazd na Niegoszowice) wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i budową odwodnienia. Generalna Dyrekcja Dróg rozpoczęła przebudowę tego skrzyżowania ponad dwa lata temu, jednak inwestycja nie została zakończona, ponieważ potrzebna była decyzja administracyjna, której elementem był podział nieruchomości i jej wykup. GDDKiA planuje rozpocząć prace około połowy marca i zakończyć 30 maja 2020. Budowę dojazdu z Niegoszowic do drogi krajowej umożliwi kierowcom wyjazd zarówno w stronę Krakowa jak i Krzeszowic.