Prace melioracyjne na ul. Spacerowej

Rozpoczęto prace melioracyjne związane z wyrównaniem koryta rowu wzdłuż ul. Spacerowej w Niegoszowicach.