Petycja w sprawie przejazdu kolejowego

Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szanowni Państwo

Na przestrzeni ostatnich dni, niektórym z Państwa został przedstawiony projekt petycji dotyczącej projektu budowy nowego przejazdy kolejowego, w którym jako Wnioskodawca występował Sołtys. Tekst petycji został opracowany bez konsultacji z Sołtysem oraz Radą Sołecką. W związku z powyższym, informujemy że przedstawiana petycja nie została zaakceptowana przez Sołtysa i Radę Sołecką. Podane w niej zapisy o żądaniu odstąpienia od planowanej inwestycji są pochopne i skutkują odebraniem środków finansowych na stworzenie w naszej miejscowości drożnego przejazdu nad/pod koleją. Sołtys oraz Rada opiniują pozytywnie wszystkie propozycje przebudowy/budowy, mając na uwadze system dofinansowania tego typu zadań. Na moment obecny kluczowym jest otrzymanie odpowiedzi na wnioski złożone do PKP podczas ostatniego spotkania. Na podstawie udzielonej ze strony PKP odpowiedzi zostaną podjęte kolejne kroki w tej sprawie.

Sołtys i Rada Sołecka