Spotkanie PKP PLK – podsumowanie

25 października br. (wtorek) o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej przy ul. Rostworowskich 23 w Niegoszowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. W trakcie spotkania zostało przedstawione nowe rozwiązanie komunikacyjne dla planowanej inwestycji związanej z budową bezpiecznego bezkolizyjnego przejazdu kolejowego. W związku z licznymi głosami mieszkańców o zachowanie istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jaka Kowalika i Spacerowej (istniejący przejazd kolejowy), PKP PLK S.A. po analizie sytuacji, przedstawiło rozwiązanie pozwalające na pozostawienie istniejącego przejazdu i dostosowanie go do użytku pieszych (w tym rowerów), a dla ruchu samochodowego wybudowanie bezkolizyjnego skrzyżowania umożliwiającego bezpieczną i sprawną przeprawę nad linią kolejową (wiadukt z dojazdem od ul. Ogrodowej).

Przypominamy:
Bezkolizyjne skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawnią przejazd pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja usprawni komunikacje drogową. Kierowcy bezpiecznie, bez czekania przed rogatkami, przejadą nad linią kolejową przewidziana dla pociągów jadących 160 km/h. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W pierwszej fazie wykonawcy przygotowują dokumentację. Budowa zaplanowana jest na rok 2023. Wykonawca NOWAK MOSTY Sp. z o.o. ma 24 miesiące na wykonanie zadań. Obiekty w Woli Filipowskiej, Pisarach i Niegoszowicach to kolejne bezkolizyjne skrzyżowania zwiększające bezpieczeństwo na trasie Kraków – Katowice. PLK w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, na odcinku Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” oddały do eksploatacji 10 bezkolizyjnych skrzyżowań. Korzystają z nich mieszkańcy m.in. Jaworzna, Trzebini, Krzeszowic, czy Krakowa”. PKP PLK S.A.

Przedstawiciele PKP PLK S.A. poinformowali, iż rozważono inne propozycje budowy przejazdu kolejowego, żadna z proponowanych form jest technicznie nie do wykonania i nie zostanie zrealizowana, w tym pomysł budowy „tunelu”.

Powyższa propozycja utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych (dostosowania istniejącego) stanowi uwzględnienie potrzeb mieszkańców, jakie najczęściej przedstawiali. Wybudowanie wiaduktu jest kluczowe dla całej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż przejazd przez linię kolejową w Niegoszowicach jest jednym z tylko 4 przejazdów na terenie całej gminy Zabierzów. Uruchomienie szybkiej kolei, całkowicie skomplikuje komunikację samochodową przez istniejący przejazd, stąd konieczność utworzenia nowego bezpiecznego i sprawnego przejazdu przez linię kolejową (wiadukt).

W związku z powyższym, w pierwszym tygodniu listopada przekażemy Państwu informację o kolejnych krokach, jakie będą podejmowane w przedmiotowej sprawie.