Zebranie wiejskie 2022 v2

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 13 listopada (niedziela) 2022 r. o godzinie 16:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania,
  2. Wybór sekretarza zebrania,
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie przejazdu kolejowego,
  8. Wolne wnioski i zapytania,
  9. Zakończenie zebrania