Karta identyfikacyjna do PSZOK

Rozpoczęto wydawanie kart identyfikacyjnych dla mieszkańców Gminy Zabierzów dzięki którym będzie można oddawać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki. Dzięki karcie – fizycznej lub wirtualnie w aplikacji ecoHarmonogram będziecie Państwo mogli sprawdzić historię oddań, ilość przysługujących limitów oraz koszty dot. odbieranych odpadów. Karty możecie Państwo odebrać w swojej miejscowości w wyznaczonych godzinach. Informację o terminie, miejscu i godzinie odbioru karty znajdziecie Państwo poniżej.

23.01 Niegoszowice (świetlica) 18.30-20.00

Karty wydawane będą właścicielom posesji, na podstawie dowodu osobistego. Osoby trzecie mogą odebrać karty na podstawie pisemnego upoważnienia przez właściciela posesji. W przypadku braku możliwości odbioru karty w podanym terminie możecie Państwo zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, w pokoju -1.1. (Zespół ds. Wymiaru i Rozliczania Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi) i odebrać swoją kartę. Narzędzie to jest w pełni kompatybilne z aplikacją EcoHarmonogram.

Więcej szczegółów na stronie Gminy Zabierzów