Zebranie wiejskie 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się 19 kwietnia (środa) 2023 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) ul. Rostworowskich 23.

W przypadku braku statutowej ilości Mieszkańców umożliwiającej przeprowadzenie obrad w pierwszym terminie, prawomocne zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej OSP Niegoszowice w związku z działaniami podjętymi przez Urząd Gminy Zabierzów
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska mieszkańców w przedmiocie potrzeby i zasadności funkcjonowania OSP Niegoszowice w Sołectwie
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zakończenie zebrania