Wielkiegabaryty – odbiór śmieci

W dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) będą odbierane śmieci wielkogabarytowe w miejscowości Niegoszowice. Odbierane będzie wszystko to co nie mieści się w normalnych pojemnikach oraz to czego nie można wrzucać do normalnych pojemników (np. opony, szyby, meble, gruz itp. ). Odpady należy wystawić przed ogrodzenie lub inne miejsce dostępne dla firmy dobierającej odpady.