Zebranie wiejskie 2021

W dniu 25 sierpnia (środa) 2021 r. o godzinie 18:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła) odbędzie się zebranie wiejskie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowic.

UWAGA – wejście na salę obrad tylko w maseczkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy dla fragmentu działki ewidencyjnej nr 7 położonej w miejscowości Rudawa na odcinku od skrzyżowania z Ul. Lipową w Niegoszowicach w kierunku zachodnim
 8. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszy sołeckich na rok 2022
 9. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2022
 10. Wolne wnioski i zapytania,
 11. Zakończenie zebrania