Harmonogram odbioru odpadów 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej
w miejscowości NIEGOSZOWICE. Harmonogram obowiązuje od 1 stycznia – do 30 czerwca 2022.

UWAGA!
Biodegradowalne odpady kuchenne oraz Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów będą odbierane zgodnie z terminami wskazanymi
w nin. harmonogramie do zakończenia obowiązywania aktualnej umowy z firmą odbierającą
odpady.

Od dnia rozpoczęcia realizacji nowej umowy, Biodegradowalne odpady kuchenne oraz
Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów
będą obierane wyłącznie w terminach wskazanych w nin. harmonogramie, oznaczonych
kolorem czerwonym.

O terminie rozpoczęcia realizacji nowej umowy mieszkańcy mogą się dowiedzieć na stronie
internetowej pod adresem: www.zabierzow.org.pl, oraz na stronie Facebooka Urzędu
Gminy Zabierzów https://pl-pl.facebook.com/GminaZabierzow/