Nowy przejazd kolejowy

Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie dogi w Niegoszowicach ma zastąpić istniejący przejazd kolejowy przy ul. Jana Kowalika/Spacerowej z międzynarodową trasą kolejową E30 łączącą Małopolskę ze Śląskiem. Bezkolizyjne skrzyżowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowo-kolejowym oraz usprawnić przejazd pociągów. Inwestycja bez wątpienia usprawni komunikację drogową z uwagi na to że wyeliminuje czas oczekiwania przed rogatkami a przejazd nad linią kolejową i pociągami osiągającymi prędkość do 160km/h (do takich prędkości przygotowana jest wyremontowana trasa E30) znacznie poprawi bezpieczeństwo.

Sołtys wraz z Radą Sołecką proszą o aktywny udział w przygotowaniu stanowiska miejscowości w wyżej wymienionym temacie. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na fakt że środki finansowe przyznane na ten cel (współfinansowanie z budżetu UE) zostały przeznaczone tylko na rozwiązanie projektowe zamieszczone poniżej.

Zablokowanie inwestycji w przedstawionym wariancie:

 • nie daje możliwości wprowadzenia innych rozwiązań.
 • pozostawi Niegoszowice bez środków na wybudowanie bezpiecznego przejazdu kolejowego
 • może skutkować całkowitym zamknięciem przejazdu kolejowego z uwagi na intensywność ruchu kolejowego z dużą prędkością przejazdu pociągów pasażerskich do 160km/h i towarowych do 120km/h.
 • istniejący przejazd kolejowy przy zwiększonym ruchu kolejowym i prędkościach pociągów dochodzących do 160km/h będzie skutkował wcześniejszym zamknięciem rogatek na dłuższy czas. Średnio rogatki będą zamknięte przez 30 min na każdą godzinę.
 • pozostawienie istniejącego przejazdy w obecnej formie wyklucza Niegoszowice z otrzymania linii MPK

Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować do 1 września 2022 na adres emali sołectwa rs@niegoszowice.pl lub pisemnie do Sołtysa ul. Rostworowskich 6 (można wrzucić do skrzynki lub przekazać osobiście). Wszystkie uwagi i sugestie nie będą upubliczniane posłużą jedynie do wypracowania stanowiska mieszkańców Niegoszowic w sprawie planowanej inwestycji.

We wrześniu br. planowane jest zebranie wiejskie na którym zostanie poruszony temat przejazdu kolejowego, zachęcamy do aktywnego udziału w zebraniu z zachowaniem zasad „sztuki dyskusji” a kilka z nich poniżej.

 • Słuchaj innych. Wtedy inni też będą słuchać ciebie.
 • Nigdy nie przekrzykuj innych dyskutantów i nie wchodź im w słowo.
 • Nie daj ponieść się emocjom.
 • Mów na temat. Zbyt szerokie dygresje i zmiany tematu nie tylko zaciemniają twoją przewodnią myśl. Na dodatek mogą wywołać w innych rozmówcach zniecierpliwienie.
 • Nie próbuj obalać zdania swojego rozmówcy poprzez wytykanie jego wad. Krytykuj argumenty, a nie osoby.
 • Szanuj poglądy innych.

Opis zadania wg projektu – Pisary, Niegoszowice – LK133