Mikołajki 2022

Mikołajki tuż tuż zatem zwracamy się z prośbą do rodziców Sołectwa Niegoszowice zainteresowanych udziałem swoich pociech w tegorocznych Mikołajkach organizowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką aby zgłosili udział dzieci w wieku od 1 do 10 lat (liczymy rocznik) do 30 września 2022 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email sołectwa: rs@niegoszowice.pl lub bezpośrednio do Sołtysa (osobiście lub telefonicznie). Rodzice którzy zgłosili swoje dzieci do udziału we wcześniejszych edycjach a kwalifikują się jeszcze wiekowo do Mikołajek 2022 nie muszą ponownie dokonywać zgłoszenia.