Zebranie wiejskie 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Niegoszowice na coroczne zebranie wiejskie które odbędzie się 13 września (wtorek) 2022 r. o godzinie 17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Niegoszowicach (dawna szkoła).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Realizacja uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego zebrania,
 6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
 7. Przyjęcie uchwały dotyczącej podziału funduszy sołeckich na rok 2023,
 8. Propozycja listy zadań na do realizacji z budżetu Gminy na rok 2023
 9. Przejazd kolejowy – dyskusja,
 10. Wolne wnioski i zapytania,
 11. Zakończenie zebrania